صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید
هیستروسکوپی

هیستروسکوپی

یکی از بخش‌های دستگاه تناسلی زنان که مهمترین نقش را در باروری ایفا می‌کند رحم است که محل اصلی نگهداری و تغذیه جنین در زمان بارداری است. این بخش از بدن نیز ممکن است مانند هر بخش دیگری دچار مشکلات و بیماری‌هایی شود. یکی از روش‌های نوین پزشکی که به بررسی و درمان مسائل مربوط به رحم می‌پردازد، هیستروسکوپی است. هیسترسکوپ دستگاهی سبک شبیه تلسکوپ است که بسیار نازک می‌باشد. این دستگاه از طریق واژن وارد رحم می‌گردد. هیسترسکوپ تصاویری از رحم را بر روی صفحه نمایشگر نشان می‌دهد. هیستروسکوپی می‌تواند تشخیصی یا درمانی باشد. هیستروسکوپی تشخیصی برای تشخیص علت سقط جنین‌های مکرر (هنگامی که زن بیش از دو بار سقط جنین متوالی داشته باشد) و IVFهای ناموفق مکرر به کار می‌رود. همچنین این نوع هیستروسکوپی به منظور تشخیص مشکلات رحم و نیز تأیید نتایج آزمایش‌هایی همچون HSG انجام می‌شود.

خانم دکتر نسیم سرمست از روش هیستروسکوپی برای بررسی پوشش رحم و مشاهده برای آسیب‌شناسی داخل رحمی مانند فیبروم یا پولیپ (که باعث ایجاد خونریزی سنگین و غیر‌طبیعی در هنگام قاعدگی می‌شود) استفاده کند. ارزیابی گردنه‌ی رحم همچنین برای زنانی انجام می‌شود که در باردار شدن مشکل دارند. دیگر شرایط مناسب برای انجام هیستروسکوپی داخل رحم عبارتند از:

  • برداشتن اندومتر یا پولیپ سرویکس
  • برداشتن فیبروم
  • نمونه‌برداری از پوشش اندومتریال
  • کانولاسیون (باز کردن) لوله‌های فالوپ
  • حذف چسبندگی داخل رحمی (اسکار)
  • حذف یک IUD از دست رفته (دستگاه پیشگیری از بارداری داخل رحمی)
  • ریشه‌کنی اندومتریال، تخریب پوشش رحم، که درمانی برای خونریزی شدید یا غیر طبیعی قاعدگی می‌باشد.

مطالب مرتبط

Dr. Nasim Sarmast
© Copyright 2019. All rights reserved.
iMads Co.