صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

آیا احتمال بدخیم شدن فیبروم‌ها وجود دارد؟

بله این اتفاق ممکن است که بیفتند ولی خوشبختانه احتمال بدخیم شدن آن کم است.

Dr. Nasim Sarmast
© Copyright 2019. All rights reserved.
iMads Co.