صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

در صورت داشتن فیبروم آیا امکان بارداری وجود دارد؟

بله امکان بارداری وجود دارد اما باید زیر نظر پزشک متخصص باشید.

Dr. Nasim Sarmast
© Copyright 2019. All rights reserved.
iMads Co.