صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

چه راهكارهایی برای پیشگیری از بروز فیبروم وجود دارد؟

متاسفانه چون هنوز علت اصلى تشكیل فیبروم‌ها در رحم مشخص نشده، راهكارى وجود ندارد و فقط بهتر است شخص براى كنترل تحت نظر پزشک قرار بگیرد.

Dr. Nasim Sarmast
© Copyright 2019. All rights reserved.
iMads Co.